nehiya lga la shri ram se bhajan lyrics

Jai jai ram sita ram
Jai jai ram sita ram
fursat nikala tani kam kam se
nehiya lga la shri ram se/2
kuchhu ne bate char din ke jindgani me
sita ram kah rha madiee plani me/2
mahal atari kuch kame na ayi
ram nam sarg le jayi
ram ram ratlese mukti milela fokteke ka la kamai
eyhe kamai sange jayi nisani me
sita ram khrha madiee plani me/2
ram nam japi ke bhi bhisn tari gyle hnumat ke jag jane gyle
bhahti se har dum har jale bhgvan ji
sbri ke jhuta bhir khaine
jingi bitava jani pankaj putani me
sita ram kh rha madiee plani me/2

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: