uth kar jo bhi subah savere ram nam gun gayega ram bhajan lyrics

uth kar jo bhi subah savere ram nam gun gayega

wo bad bhagi manushya hai bhakto param dham pad payega -2

bolo nam subaho sham radhe shyam sita ram

ram hi jag ke palanhara ram hi jag rachaiya

ram hi bhawshagar se sabki par lagate naiya hai

ram ki puja bhakti me jo bhi apna samay bitayega -2

wo bad bhagi manushya hai bhakto param dham pad payega -2

uth kar jo bhi subah savere ram nam gun gayega

wo bad bhagi manushya hai bhakto param dham pad payega -2

bolo nam subaho sham radhe shyam sita ram

kam krodh mad maya taj ke jo bhi ram ko jo bhi dhyata hai

awagaman ke chakratal se wo hi mukti pata hai -2

ram ki pyari surat jo bhi man darpan me basayega

wo bad bhagi manushya hai bhakto param dham pad payega

uth kar jo bhi subah savere ram nam gun gayega -2

wo bad bhagi manushya hai bhakto param dham pad payega

bolo nam subaho sham radhe shyam sita ram

video link – youtube

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: