Category: Krishna Bhajan Lyrics

Bhajan Lyrics Krishna Bhajan Lyrics Lyrics

Adharam Madhuram Krishna Bhajan Lyrics

Adharam Madhuram Vadanam MadhuramNayanam Madhuram, Hasitham Maduram,Hrudhayam Madhuram, Gamanam Maduram,Madhuradhipather Akhilam Madhuram Vachanam Madhuram, Charitham Madhuram,Vasanam Madhuram, Valitham Madhuram,Chalitham Madhuram, Bramitham Maduram,Madhurathipather Akhilam Madhuram Venur Madhuro, Renur Madhuraha,Panir Madhuraha, Padhou…Continue readingAdharam Madhuram Krishna Bhajan Lyrics