Thumak Chalat Ramchandra Ram bhajan Lyrics

ठुमक चलत रामचंद्रठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनियांठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनियांठुमक चलत रामचंद्रकिलकि-किलकि उठत धायकिलकि-किलकि उठत धाय, गिरत भूमि लटपटायधाय मात गोद लेत, दशरथ की रनियांठुमक चलत... बाजत पैंजनियांठुमक चलत…
Thumak Chalat Ramchandra Ram bhajan LyricsRead More