Thumak Chalat Ramchandra Ram bhajan Lyrics

ठुमक चलत रामचंद्रठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनियांठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनियांठुमक चलत रामचंद्रकिलकि-किलकि उठत धायकिलकि-किलकि उठत धाय, गिरत भूमि लटपटायधाय मात गोद लेत, दशरथ की रनियांठुमक चलत… बाजत पैंजनियांठुमक चलत रामचंद्रअंचल रज अंग झारिअंचल रज अंग झारि, विविध भांति सो दुलारिविविध भांति सो दुलारितन मन धन वारि-वारि, तन मन धन वारितन मन धन वारि-वारि, कहत … Read more