Category: Ram Bhajan Lyrics

Bhajan Lyrics Ram Bhajan Lyrics

Thumak Chalat Ramchandra Ram bhajan Lyrics

ठुमक चलत रामचंद्रठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनियांठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनियांठुमक चलत रामचंद्रकिलकि-किलकि उठत धायकिलकि-किलकि उठत धाय, गिरत भूमि लटपटायधाय मात गोद लेत, दशरथ की रनियांठुमक चलत… बाजत पैंजनियांठुमक चलत…Continue readingThumak Chalat Ramchandra Ram bhajan Lyrics