हर हर शंभू Lyrics in Hindi

हर हर शंभू (शंभू) शंभू (शंभू) शिव महादेवा
शंभू शंभू शंभू शंभू शिव महादेव
हर हर शंभू (शंभू) शंभू (शंभू) शिव महादेवा
शंभू शंभू शंभू शंभू शिव महादेव

कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्।

सदा बसन्तं हृदयारबिन्दे भबं भवानीसहितं नमामि।
सदा बसन्तं हृदयारबिन्दे भबं भवानीसहितं नमामि।।

हर हर शंभू (शंभू) शंभू (शंभू) शिव महादेवा
शंभू शंभू शंभू शंभू शिव महादेव
हर हर शंभू (शंभू) शंभू (शंभू) शिव महादेवा
शंभू शंभू शंभू शंभू शिव महादेव

सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापवृन्दम्
सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापवृन्दम्

वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये

हर हर शंभू (शंभू) शंभू (शंभू) शिव महादेवा
शंभू शंभू शंभू शंभू शिव महादेव
हर हर शंभू (शंभू) शंभू (शंभू) शिव महादेवा
शंभू शंभू शंभू शंभू शिव महादेव

अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् |
अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्

अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्
अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्

हर हर शंभू (शंभू) शंभू (शंभू) शिव महादेवा
शंभू शंभू शंभू शंभू शिव महादेव
हर हर शंभू (शंभू) शंभू (शंभू) शिव महादेवा
शंभू शंभू शंभू शंभू शिव महादेव

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय

हर हर शंभू (शंभू) शंभू (शंभू) शिव महादेवा
शंभू शंभू शंभू शंभू शिव महादेव
हर हर शंभू (शंभू) शंभू (शंभू) शिव महादेवा
शंभू शंभू शंभू शंभू शिव महादेव

Leave a Comment