महाकाल की महाकाली Lyrics in Hindi

या देवी सर्वभूतेषु, शक्ति-रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः।।

हे महाकाली दुर्ग काली
महाकाल की महाकाली
हे महाकाली दुर्ग काली
महाकाल की महाकाली

हे महाकाली दुर्ग काली
महाकाल की महाकाली
हे महाकाली दुर्ग काली
महाकाल की महाकाली

एक चोटी पे है बैठे
श्री खंड महादेव
एक चोटी पे है बैठी
मेरी भी महाकाली

ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते।।
ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते।।

हे महाकाली दुर्ग काली
महाकाल की महाकाली
हे महाकाली दुर्ग काली
महाकाल की महाकाली

सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।।
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।।

हे महाकाली दुर्ग काली
महाकाल की महाकाली
हे महाकाली दुर्ग काली
महाकाल की महाकाली

हे महाकाली दुर्ग काली
महाकाल की महाकाली

Leave a Comment